About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Lê Thành Nhân

  Tôi nhiẹt liệt tán thành giải pháp TRUNG LẬP HÓA TOÀN BỘ BÁN ĐẢO ĐÔNG DƯƠNG – BÂY GIỜ – để tránh các cường quốc vào xâu xé Đất Nước chúng ta. Đó là SINH ĐẠO DUY NHỨT (Nếu chỉ TLH VN thì họ sẽ có thể tiếp tục dùng Lào và Cambodia để phá VN).

  Thỉnh cầu những vị có cái nhìn và tư tưởng “chiến lưọc” đóng gòp vào vấn đè nầy để cứu Việt khòi họa tiêu vong. Cám ơn vietthuc đưa lên bài nầy của Son Tùng.

  Lê Thành Nhân
  Email: minhtandiendan@yahoocom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.