About the author

Related Articles

3 Comments

 1. 1

  nguyen tuong ba

  Một bài ngắn gọn nhưng vạch rõ con đường cho Đảng CSVN và cả dân tộc.Rất thực
  tế và tha thiết yêu nước cho nên rất thuyết phục .
  Xin khâm phục tác giả.
  Nguyễn Tường Bá

 2. 2

  trần việt long

  Một bài viết rất công phu với một tấm lòng sắc son yêu nước.

  Xin góp một ý kiến nhỏ với tác giả về vị trí Thượng tướng Trần Quang Khải đối với Tiết chế Trần Quốc Tuấn:
  – Trong họ hàng thì Trần Quốc Tuấn(trưởng nam của An Sinh Vương Trần Liễu)là anh chú bác ruột của Trần Quang Khải(con trai của Vua Thái Tôn Trần Cảnh).
  – Khi không có chiến tranh, và nhất là khi Đại tướng Trần Quốc Tuấn chưa được Vua bái phong (chứ không phải tấn phong) Tiết Chế (Tổng Tư Lệnh Quân Đội) thì Đại tướng Trần Quốc Tuấn dưới quyền của Thái Sư Trần Quang Khải. Nhưng khi đã được Vua bái phong Tiết Chế với cờ Tiết và gươm Việt thì Tiết Chế Trần Quốc Tuấn có toàn quyền điều động quân đội, tướng lãnh, đại thần, và kể cả Vua trong lãnh vực thuần tuý quân sự với quyền trưng dụng tuyệt đối về nhân sự và tài nguyên quốc gia cho mục tiêu quyết thắng. Chức vụ Thượng tướng là một tướng lãnh của Triều Đình, và chỉ đứng sau Tiết Chế chứ không phải là tuỳ tướng của Tiết Chế. Quân mệnh đầu tiên sau khi nhận trách nhiệm Tiết Chế của Đại tướng Trần Quốc Tuấn là ban lệnh cho Thượng tướng Trần Quang Khải phải thi hành ba nhiệm vụ: một là bảo giá và lui quân về lãnh thổ phía Nam thành Thăng Long; hai là bảo an hậu phương từ phía Nam thành Thăng Long đến biên giới Chiêm Thành để nguồn lương thực được tiếp tế đầy đủ cho chiến trường phía Bắc; ba là bằng mọi giá phải chận đứng và tiêu diệt cánh quân tấn công từ phía Nam và ven biển của Mông Cổ và Chiêm Thành, nếu có.
  – Tuỳ tướng, bộ tướng, gia tướng là sĩ quan cao cấp mà một tướng lãnh có quyển phong cấp và chế tài. Hiệu Uý, Đô Uý, Đề Đốc, Đô Đốc, Thượng Tướng, Đại Tướng được Vua phong cấp và thưởng phạt với sự tham khảo ý kiến của Triều Đình.
  – Trong lịch sử Trung Hoa và Việt Nam, chỉ có Tiết Chế Trần Quốc Tuấn được phong tước (tittle) là Đại Vương mà thôi. Hoàng thân được phong vương hiệu là việc bình thường nhưng chữ “Đại Vương” chỉ dành cho người đứng đầu một quốc gia khi chưa chính thức lên ngôi, và chức (function) Đại Vương là một chức vụ tự phong chứ không có ai phong cho mình. Hàm, chức, và tước đầy đủ của Tiết Chế Trần Quốc Tuấn là Thái Sư (hàm) Thượng Phụ Thượng Quốc Công (tước) Bình Bắc Đại Nguyên Soái (chức) Hưng Đạo Đại Vương (tước) Trần Quốc Tuấn. Trong sinh hoạt thường ngày, Vua, Triều Đình và mọi người gọi Ngài là Quốc Công Tiết Chế mà thôi.

  Xin cám ơn tác giả Chu Việt.

 3. 3

  Chu Việt

  Tác giả xin chân thành cảm tạ những chỉ giáo của ông Trần Việt Long về liên hệ giữa Thượng tướng Trần Quang Khải và Tiết chế Trần Quốc Tuấn. Đọc sử đã lâu chỉ nhớ Hưng Đạo Đại Vương tâu vua xin cho Thượng tướng Trần Quang Khải thống lãnh quân sĩ đi đánh quân Nguyên nên mới ngộ nhận dùng chữ “tùy tướng”. Hơn 12 năm đã qua, không biết hàng chữ này còn tồn tại trên cổng Đền nữa không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.