About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Pham Thuong

    Tôi là người miền nam VN , xin ngõ lời kính và cảm ơn đề nghị 6 điểm của ông về giải pháp cho VN.Riêng cá nhân tôi củng như 3 thành viên trong gia đình gồm vợ và hai con đả trưởng thành cùng nhau quan tâm và đồng tâm ủng hộ giải pháp 6 điển của ông , đối với chúng tôi là giải pháp đầy khoang dung sáng suốt , phù hợp cho tình hình VN hiện nay . Một lần nửa xin thành thật cảm ơn ông có lòng cho VN quê hương tôi mà hằng triệu triệu người dân tôi có thể nói là chưa bao giờ bận tâm đến điều này hơn dollar trong túi họ.Xin Cảm Ơn những người có lòng với đất nước Việt này thì mới có nước Việt mai sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.