About the author

Related Articles

2 Comments

  1. 1

    LÊ BÌNH

    HOANG TƯỞNG-BỐC PHÉT QUÁ CỠ THỢ MỘC ! HẾT CHUYỆN BỊA RỒI Ư? BUỒN QUÁ NHỈ?

  2. 2

    Hoàng Việt.

    Những vật dụng lạ xuất hiện tại Sài Gòn. Chỉ là Ánh sáng le lói của cuối đường hầm sâu thẳm,VC sẽ trơ trẽn khi Nhân dân VN biết tiếp cận Internet ngày càng nhiều biết được Ánh sáng văn minh của Thế giới bên ngoài,sau nhiều thập niên cố bưng bít bóp méo sự thật để ngu dân,khiến mọi người đều ở trong trạng thái nghi ngờ dối trá được yên thân,kẻ chức quyền phì da hủ hóa ra sức trấn áp cố tạo sự sợ hãi cho người dân để có uy thế mà tiếp tục cầm quyền. Đồng bào không thể nào tiếp tục làm Nô dịch cho một nhóm người cố bám váy kẻ thù từ ngàn năm trước!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.