About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Trần Việt

    Bình mới, rượu cũ ! cũng chỉ là những bản mặt “Mo”, cũ rích, cố đấm ăn xôi !!! Cái sân khấu cổ điến mục nát ấy không biết còn thọ thêm bao nhiêu mùa nữa ? mấy kép đào cũ kỹ, đần độn (nhưng láu cá) ấy cứ thay nhau đổi vai, hôm qua làm lính lệ, hôm nay làm …vua, xào nấu chỉ có bấy nhiêu ! tóm lại, chỉ có tuồng là mới, mà đào kép thì cũ mèm,mà bà con cứ phí sức bàn tới bàn lui, “dân đen” cứ tưởng bở ! các bậc thức thời nên …cảnh giác, kẻo chúng hắn tưởng … mình “ngây thơ” !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.