About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Bà già trầu Miệt Úc

  Cô Thục Vy đã làm một việc ý nghĩa nhân ngày 19/5. Thật khâm phục những người dân trong nước đã can đảm đứng lên đòi Độc Lập cho tổ quốc, Tự Do và Hạnh Phúc cho đồng bào. Điều mà một người Nghệ An khác từng rêu rao lúc còn sống.
  Nhân đây tôi cũng thấy buồn vì nhiều người ở hải ngoại, được hưởng tự do không bị ai kiềm kẹp lại tổ chức hát hò mừng Xuân, mừng gì gì đó trong những ngày đau thương của dân tộc. Không ít những người này tự cho mình là “nghệ sĩ” nên muốn làm gì thì làm!!!
  Ai là kẻ
  Thương nữ bất tri vong quốc hận
  Cách giang do xướng Hậu Đình hoa??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.