About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Đạo Tôn

    Thưa Tiến sỹ Luật sư chủ nhiệm Việt Thức …và Tác giả Ngôn Đạo … Quốc Tổ Mỹ Viêt Đại Miếu cảm ơn tác giả và đề nghị cùng luật sư chủ nhiệm khai thác đề tài này một cách quy mô và sâu rộng . Hai nước Việt nam và Hoa Kỳ nay đã bang giao , đã toàn diện chưa hay đang đi đến (?) vậy thì cả hai bên cần phải thận trọng dùng ngôn từ khi phát biểu … có như vậy mới đi dần tới hòa giải được … hiện nay qua báo , Đài , TV …. Hà Nội vẫn dùng nhừng tu=` ngữ thô bạo vơi Hoa Kỳ với Người Việt Tỵ nạn ở Mỹ … thực sự đã quên hận thù một cách cụ thể vì hàng năm họ đã gởi hàng chục tỷ đô la về VN …. Thưa xét cho cùng kỳ kiệt lý thì không tìm chiến thắng với huynh đệ thì mới là đứa con đại hiếu của Mẹ cha …Đạo Tôn /www.quocto.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.