About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  chiensi555

  Ong TGP nay viet chuyen tam phao de danh bong ban than.
  “Ngay Thuyen Nhan” la don chinh tri cao sieu, la tam binh phong cua “Ngay Quoc Han”.
  Qui vi tu hoi, chung ta co the duoc chinh quyen Hoa Ky chap nhan cho chung ta “Ngay Quoc Han” hay khong, Co “Ngay Thuyen Nhan” thi chung ta tha ho noi tat ca ly do dan den thuyen nhan deu phat sinh tu toi ac cong san.
  Hon hai nam truoc day,thành phố WESTMINSTER da chap nhan cho ngay thu 7 tuan cuoi cua thang tu la “Ngày Thuyền nhân”
  Ngay 30 thang 4 2011 duoc goi “Ngày Thuyền nhân”
  Xin tham khao
  http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=5544
  http://www.youtube.com/watch?v=QoZ8dLqC-Q8
  http://saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/ngaythuyennhan1186.shtml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.