About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Nguyễn Đạo Tôn

    http://www.quocto.com … Thưa ông Ngô Nhân Dụng và Việt Thức .. xin quý vị cho biết làm sao làm thế nào để đuợc gia nhập đảng Cộng sản và thoát ly khỏi Đảng Cộng sản một cách an toàn … Muốn đuọc kết nạp vào đảng Cộng sản phải trải qua cả một tiến trình gồm rất nhiều giai đoạn … Chảng khác một Đạo diễn điện ảnh tuyển chọn một diễn viên … Gia nhập đảng Cộng sản khi đuọc chính thức nhập đảng thì phải Tuyên Thệ ( nghi lễ … lắm … ) . Như vậy khi muốn ra khỏi đảng … phải làm lễ Giải Thệ … để khỏi mắc vào lời thề …. Ông Chủ nhiệm Việt Thức và Ông Ngô Nhân Dụng thật công đức vô cùng giảng giải vấn đề này cho bá tánh rõ thì quý hóa lắm … Trên nguyên tắc dù đốt thẻ đảng Viên nói hàng ngàn lời như Ông Bùi Tín hay Dương Thu Hương thì nhị vị này vẫn là đảng Viên vì Chưa làm lễ Giải Thệ … Mong nhận đuợc sự chỉ giáo của nhị … đuọc minh giải sao cho tròn vẹn mọi bề … thì Công Đức quý vị vô lương … tại sao … xin trình quý vị sau … Đạo Tôn http://www.quocto.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.