About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Anthony Pham

  Nếu lịch sử là một dòng sống liên tục thì hiện tại bên nào đang thắng?- miền Nam hay miền Bắc, nhân bản hay chuyên chế. Đây là một câu hỏi sống mà câu trả lời không dính dáng gì cả,đồi sống tự bản chất là câu trả lời,nó đòi hỏi ý thức sống và thể hiện của mỗi người chúng ta.
  Nếu nhìn lỉch sử là những mốc thời gian, nghĩa là nghĩ lại những việc đã qua để rút kinh nghiệm, để giải thích hoặc để biện hộ, thì e rằng chỉ có giá trị trên kiến thức, mà kiến thức thì tự nó là giới hạn nên không thể trả lời cho
  đời sống vốn tổng thể mọi sự đều liên hệ với nhau.
  Lịch sử ghi lại thường thấy mọi sự như lập lại, tham tàn thường thắng trong chiến tranh và được cảm hóa trong thời bình, và con người trên đời sống liên hệ với nhau hầu như chẳng học được bài học nào cả. Ngày trước chiến tranh ngày nay vẫn còn chiến tranh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.