About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Khoa

    Toi rat dong y nhung ly luan cua tac gia Le phu Nhuan.Ngay bay gio chung ta cung thay nhung nguoi mat het tai san,tu toi,vuot bien,bao lanh .. v . v ….bo nuoc ra di den nhieu nuoc tren the gioi.Sau thoi gian on dinh lam lai tu dau,nay ho da goi ve hay dau tu moi nam hang chuc ty do la va thuong xuyen ve tham que huong giup nhung TPB,nguoi gia neo don,tre em mo coi,sua sang xay dung chua chien,nha tho ….Neu khong dung nhu vay,lam sao truoc chung goi ho la nhung ke phan quoc,bam chan De quoc, sau nam 2000 doi thanh khuc ruot ngan dam v . v . . . lai con cho con chau qua du hoc o cac nuoc,Anh,My,Phap,Australia,Canada hay mang tien chung tham nhung duoc de o cac Ngan hang ngoai quoc.Trong khi dan chung trong nuoc bi chung boc lot,cuop dat,dan bi xuat khau lao dong,phu nu mang ban cho cac nuoc khac . . .Neu ke ra con rat nhieu viec phai can viet them.
    TOM LAI NUOC VIETNAM BAY GIO DANG BI MOT DAI NAN,HY VONG MOT NGAY GAN DAY SE HET NAN CONG SAN DE DAN CHUNG BOT KHO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.