About the author

Related Articles

2 Comments

  1. 1

    Bao Tran

    Tư duy không thích sự đa diện chính là mầm mống phát sinh tư tưởng muốn xây dựng xã hội đồng chất. Tư tưởng xây dựng xã hội đồng chất chính là cái đã đẻ ra phát- xít Đức cũng như CNCS mà cao trào là tệ diệt chủng và đấu tranh tiêu diệt giai cấp khác với mình nhằm xây dựng một xã hội đồng chất. Tư tưởng dân chủ thật sự là luôn luôn tìm cách để các hệ tư tưởng dị biệt có thể cùng tồn tại. Đó chính là xã hội phi đồng chất, xã hội đa diện. Làm sao chung sống hòa bình không có giá trị ưu tiên tồn tại và phát triển với kẻ đối lập, kẻ khác mình thậm chí kẻ chống mình một cách phi bạo lực chính là thử thách cho một nhà hoạt động dân chủ thật. Tìm cách để kẻ chống mình bằng bạo lực từ bỏ bạo lực để cùng tồn tại là tài năng và lương tri dân chủ.
    Chống Cộng – sát cộng và tìm ra giải pháp dân chủ cho VN cái nào mới là mục đích đấu tranh của các nhà hoạt động dân chủ? Không có ai trong chúng ta đây không phải là nạn nhân của chủ nghĩa phân loại giá trị con người , giá trị xã hội theo thứ tự ưu tiên tồn tại gọi là CS. Nhưng dù đúng hay sai thì CS là một thực tế. Tại VN hiện nay tổng số thành viên, cảm tình viên và thân nhân CS không ít hơn 10 triệu sinh linh mang cùng dòng máu với chúng ta. Việc lọc hết 10 triệu con người đó để xây dựng một VN phi CS đồng chất là không khả thi , trái tinh thần dân chủ, và phi nhân bản. Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bao….. mới là tinh thần nhân bản truyền thống VN đích thực. Chính người Mỹ cũng nhận ra vấn đề nên luôn đặt ưu tiên cho dân chủ hóa VN chứ không phải sát cộng để báo thù cho dù lắm chính trị gia Mỹ trong đáy tim họ thù VC ngút trời mây nhưng kẻ làm chính sự không thể chiều theo cảm xúc mà phải tuân lệnh lợi ích của toàn dân. Nếu không thể sát 10 triệu con người kia thì cách duy nhất là áp lực buộc họ thay đổi tư tưởng, vì tự cứu mình họ phải làm tu chính học thuyết của họ từ bỏ dùng bạo lực và chấp thuận một xã hội đa diện phi đồng chất. Con đường này từng được tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nói một cách gián tiếp “Tuy nhiên trong một chế độ dân chủ ai mà nói đảng cầm quyền rời bỏ vị trí đang nắm giữ là tự sát ắt bị trẻ nó cười vào lỗ mũi.” Họ sợ chết thì càng bám vào quyền lực, hãy chứng minh cho họ thấy lợi ích lớn lao cho cả họ, gia đình họ và cho cả dân tộc về lâu dài khi họ tu chính tư tưởng và hiến pháp như Anh Cù yêu cầu. Làm được điều đó tất cả mọi người đều có lợi kể cả Mỹ. Còn chúng ta? Đa số đã ổn định cuộc sống ở nước ngoài, đã có vợ hiền con ngoan sự nghiệp vững chắc nên có hay không lợi ích cho mình từ VN cũng không quan trọng. Nếu chúng ta không tử vì đạo nhưng chỉ muốn phục hận thì con đường dân chủ của dân tộc thật là vô vọng. Chúng ta thì không sao nhưng còn anh em bà con bạn bè đồng đội của chúng ta thì sao? Nếu các Tông Đồ không hy sinh để minh chứng cho tình yêu nhân loại của Thượng Đế thì vĩnh viễn không có Ki- tô giáo đè bẹp cường quyền La Mã. Nếu các chí sĩ VNCH không hy sinh cá nhân để minh chứng cho niềm tin vào một xã hội dân chủ tốt đẹp thì tương lai dân tộc thật là mờ mịt khói sương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.