About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tôn Văn

    Cam ơn chị Hà Giang
    Nhờ bài của chị đã giải đáp thăc mắc của tôi về ngày đó tháng đó cùng những chuyện xẩy ra rồn rập của tháng tư 1975 cùng những mảnh đời đã được những con người có lòng từ ái trải dài từ miền bắc do bà Vũ Thị Ngãi cho đến tận bên Mỹ và người sau cùng đó là bà Betty Tisdale và cùng những gia đình đã nhận nuôi các em. Tôi cũng tìm hiểu thêm về bà Betty ngày nay trong niên lịch của tểu bang Washington State có một thời tôi đã ở 1976-1978 đã vinh danh bà nên họ có ngày Betty Tisdale day. Một lần nữa cám ơn chị nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.