About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tam Xuan Huy

    ” Cha da~ da^~n dat con chie^n cua mi`nh mot cach tuyet dieu ”
    Ong Linh-muc Vien Nguyen, tuc Nguyen The Vie^~n la chinh xu Giao-xu Maria Nu Vuong Viet Nam. Cu~ng nho tran Bao Katrina ne^n LM Vie^~N da~ an-chan tien cuu-tro cua giao-dan tre^n 1 trieu dollars . Cho den nay ( 2010) LM Vien van chua he^` cong-bo^’ so tien cuu-tro va phan-chia cho giao-dan cu`ng dong-bao VN tai khu vuc East New Orleans .
    Sai Gon Nho an-ban tai New Orleans da~ co nhieu ba`i viet cua nhieu nguoi khac nhau, yeu cau LM Vien cong-khai-hoa so tien cuu-tro, nhung LM Vien van ngam mie^ng . Vi vay, mot nhom giao-dan vung East New Orleans da~ nho chinh-quyen can-thiep .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.