About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Tran Phong

  Tác giả nên tìm hiểu nguyện vọng của đồng bào trong nước. Tôi cũng hay vào http://ttvnol.com/
  http://xcafevietnam.wordpress.com/
  để tìm hiểu xem đồng bào nói gì, nghĩ gì và tôi có nhận xét:
  a. đồng bào không muốn vất bỏ thần tượng HCM của mình.
  b. đồng bào không chấp nhận cờ vàng ba sọc đỏ.
  c. đồng bào không chấp nhận VNCH.
  Lý do :
  a.Thần tượng HCM có những sức mạnh sau:
  -http://www.youtube.com/watch?v=yLNwdLxnHyc
  -Đôi dép cao su và cái nhà sàn.
  -Không gia đình.
  b. đồng bào không chấp nhận cờ vàng 3 sọc đỏ vì:
  -Họ tưởng rằng đó là cờ của VNCH.
  c. Không chấp nhận VNCH vì:
  -Họ tưởng rằng VNCH là 1 chế độ xấu.
  Cách giải quyết :
  Tự do ngôn luận, bàn bạc, chứng minh, thảo luận, chiếu các phim tư liệu về 3 sự thật trên, đài truyền thanh công cộng, đài truyền hình công cộng…
  Nhưng tất cả những điều trên là không thể thực hiện được vì VN vẫn còn bị đảng trị. Tôi đồng ý với tác giả VN là thuộc địa kiểu mới của TQ và bè lũ 14 tên là tay sai của Bắc kinh. Chúng ta cần đánh đổ bè lũ 14 tên, sau đó liên minh với thế giới dân chủ đứng đầu là Mỹ chống bá quyềbn, đòi lại biển, đảo và đất đai của Tổ quốc.
  Không có sự giúp đỡ của đồng bào thì dân chủ không thể thành công ở VN. Nếu chúng ta cứ làm theo ý mình thì không bao giờ có dân chủ ở VN. Vận mệnh Tổ quốc đang treo trên đầu sợi tóc. Vậy chúng ta phải làm theo ý họ để giữ mồ mả cha ông, họ muốn thờ ai thì thờ, họ muốn dân chủ kiểu gì cũng được miễn là dân chủ và không phải là độc tài cộng sản, cờ vàng hay cờ đỏ cũng không quan trọng bằng Tổ quốc. Miễn là họ cùng ta đánh đổ độc tài cộng sản VN là OK. Sau khi có dân chủ từ từ họ sẽ hiểu ra là họ đã bị lừa như thế nào. Adolf Hitler sau 65 năm dân chủ vẫn còn có tín đồ, vậy muốn loại bỏ thần tượng HCM thì nền dân chủ VN cần ít nhất 20-30 năm.
  Hiện tại phong trào dân chủ trong nước mang tính chất xin xỏ dân chủ.
  Hiện tại phong trào dân chủ ngoài nước mang tính chất bày tỏ sự bức xúc.
  Phong trào dân chủ chung chưa có 1 đường lối thống nhất, chưa có 1 tổ chức duy nhất như 1 mặt trận dân chủ VN để tập hợp mọi sức mạnh của cả dân tộc chống độc tài. Chừng nào chúng ta chưa thống nhất được với nhau, chừng đó bè lũ 14 tên còn tại vị.
  Sức mạnh của kiều bào:
  -Ngoại giao với các tổ chức quốc tế.
  -Tài chính.
  -Sự hiểu biết về dân chủ.
  Sức mạnh của đồng bào:
  -Biểu tìng.
  -Bãi công.
  Bài báo viết rất sâu sắc, chứng tỏ tác giả có 1 sự hiểu biết sâu rộng và 1 tấm lòng ái quốc vô biên. Cảm ơn tác giả.
  Trân trọng.
  Tran Phong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.