About the author

Related Articles

4 Comments

 1. 1

  Thanh Quy Nguyen

  Một bài viết ngắn, gọn nhưng xúc tích và đầy đủ, trình bầy lập trường chính trị nhất quán rất ôn hòa, nhân hậu của Việt Thức

  Cám ơn LSTS Lưu Nguyễn Đạt.

  Thanh Quy Nguyen

 2. 2

  Đỗ Anh

  Chắc đa số đều không phản đối với nhận xét của ông Thanh Quy Nguyen. Tuy nhiên xin trích dẫn một đoạn trong bài phân tích trên có chín từ ngữ quyết định khả thi của toàn thể bài viết:”Dân chủ phải là một trò chơi quy mô, tinh vi, tân tiến, toàn diện và công bằng, mà người dân có quyền và bổn phận tham dự, đóng góp, kiểm soát, hưởng thụ, thu lợi. Chính quyền, đảng chỉ là những trọng tài ứng dụng và tôn trọng luật lệ trò chơi dân chủ, ở mức độ chính đáng, ngay thẳng, không gian lận [Fair play].”
  …NGƯỜI DÂN CÓ QUYỀN VÀ BỔN PHẬN THAM DỰ … Ai sẽ dẫn dắt người DÂN biết cái QUYỀN và BỔN PHẬN đó vì, cho tới thời đại thông tin điện tử hiện hữu, đa số tuyệt đối không có ý thức về cái QUYỀN và BỔN PHẬN được nêu lên. Từ những thời gian được mệnh danh là bảo hoành phong kiến qua Pháp thuộc chỉ có chế độ độc tôn của nhà cầm quyền hiện hũu huấn luyện dân có một ý thức đấu tranh nhưng là cho giai cấp của chính họ. Lại nữa họ đã sử dụng một chính sách sắt máu mới duy trì được chế độ.
  Hy vọng một ngày gần đây sẽ có ai đó đủ uy tín hướng dẫn quần chúng ý thức được QUYỀN VÀ BỔN PHẬN của người dân!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.