About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  AiNamQuan

  “lời tuyên ngôn đanh thép của người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo: “NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ”. ”
  Câu này hình như của Lý Thường Kiệt ?

 2. 2

  Viet Thuc

  Nam quốc sơn hà (mountains and rivers of the Southern country) is a famous Vietnamese poem which was written in 1077 by the Vietnamese general Lý Thường Kiệt, asserting the sovereignty of Vietnam’s rulers over its land.
  It is written in the form of an oracle. This poem is one of the best known Lý Dynasty poems, and is considered the first Vietnamese Declaration of independence. It became an emblematic poem for study in the early independence movement alongside the plea of Trần Hưng Ðạo to fight against the Mongols, Hịch tướng sĩ.

  南國山河南帝居
  截然定分在天書
  如何逆虜來侵犯
  汝等行看取敗虛

  Nam quốc sơn hà nam đế cư
  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

  Sông núi nước Nam vua Nam ở,
  Rành rành định phận tại sách trời.
  Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm,
  Chúng bay sẽ “bị” đánh tơi bời!

  The South nation resides the Southern Emperor
  This fate is written in the book of heaven
  By none reason you invade this soil (soil spelt like soul)
  As said you will be suffered a vanquishable destruction!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.