About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Bằng Phong Đặng văn Âu

  Viễn kiến của ông Ngô Đình Nhu là tất yếu, nhưng trí thức Miền Nam có hai loại:
  1/ Một loại dốt chính trị, không học bài học lịch sử nước nhà. Khi nào trong nội bộ dân tộc chia rẽ nhau thì kẻ thù phương Bắc xâm lăng nước ta. Lại thêm, bọn trí thức này tỏ ra tả khuynh để làm dáng như bọn trí thức phương Tây, không chịu mở mắt nhìn vào thực tế để thấy cộng sản tiêu diệt trí thức Miền Bắc tàn bạo như thế nào.
  2/ Một loại trí thức không tả khuynh, nhưng lại làm kẻ bàng quan, đứng bên lề để thụ hưởng sự ưu đãi của chế độ, chứ không cổ võ sự hy sinh của người lính ngoài chiến trường.
  Trí thức là bộ óc của một dân tộc, mà ngu si và ích kỷ thì Đất Nước suy vong là đương nhiên.
  Ngoài ra, bọn đội lốt tôn giáo, nhiều tham vọng chính trị, nhưng gian lận vì chỉ đòi hòa bình tức khắc mà không lên án quân xâm lược.
  Dù được Hoa Kỳ viện trợ dồi dào đi nữa, Miền Nam cũng phải thua trận, vì bọn nội thù đã làm mất chính nghĩa của công cuộc chiến đấu cho Tự Do.
  Việt Nam ngày nay rơi vào vòng nô lệ Trung Cộng thì chẳng còn biết oán trách ai. Đó là thân làm thì kiếp chịu.
  Bằng Phong Đặng văn Âu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.