About the author

Related Articles

3 Comments

 1. 1

  P. Trinh

  Tôi hoàn toàn đồng ý với những lờì TS nóí trên. Nền giáo dục VN hiện tạị cộng sản brainwash tuỗi trẻ ngày nay với cái chính tri thối nát cuả chúng, thì thử̃ hỏỉ VN lằm sao có thể có được một xã hội và tương lai lành mạnh như những nước Tây phương? Tôi cảm nhận rằng nền giào dục văn chương tại haỉ ngoaị hiện taị rất là quan trọng và cần thiết cho những thế hệ về sau. Cám ơn tác giả đả nêu lên một vấn đề quang trọng, mình không nên bắt chước dùng giáo dục thực hiện mục tiêu chính trị.
  Kính,
  Phượng L. Trịnh

 2. 2

  Uyên Phương Minh Nguyệt

  Đọc những lời phân tích và nhận xét quá hay ở trên của Dr Trần Gia Thái làm UPMN rất là vui và đồng ý , không phải 100% mà là 200% lận . Dr Thái đã dẫn chứng đâu ra đó không còn chỗ nào có thể cãi lại được .Những ý kiến thiển cận cần phải bị đạp đổ . Hoan hô Dr Thái đã viết một bài phân tích hay tuyệt cú mèo.

  Quý mến ,

  UPMN

 3. 3

  Hoang Tran

  Cám ơn Dr Thái đã viết và nói lên những nhận xét tinh tường để giúp cho toàn dân VN hiểu rõ những điều đúng mà chúng ta nên làm .Tôi ủng hộ hoàn toàn những diều ông nói ở trên.

  Kinh ,

  HT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.