About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Nguyễn Ngọc Bích

  … Anh Phạm Trọng Chánh có khả-năng viết thật nhanh song vì nhanh quá nên cũng để lọt khá nhiều lỗi. Tôi xin miễn bàn vào nội-dung bài mới của Anh Chánh, chỉ xin nêu ra vài chỗ chắc chắn không thể đúng được.

  Như Anh Phạm Trọng Chánh cho:
  – Trần Bích San sống 139 năm (1738-1877), và
  – Nguyễn Khuyến lại còn sống dai hơn (1735-1909), nghĩa là tới 174 năm lận.

  Thành thử dễ làm cho người đọc nghi ngờ học-thuật của vị Tiến-sĩ này!

 2. 2

  Phạm Trọng Chánh

  Cám ơn anh Nguyễn Ngọc Bích.
  Ngồi trước máy lâu, nhiều khi mắt lòa, mới giải phẩu tim nên không khỏe, không thấy lỗi đánh máy trật.
  Trần Bích San chỉ sống có 39 tuổi nên sinh năm 1838 chứ không phải 1738.
  Nguyễn Khuyến sinh năm 1835 chứ không phải 1735.
  Mục đích bài viết này xác định Xuân Đường Đàm Thoại chỉ là một bài văn hư cấu của Tam Nguyên Vị Xuyên Trần Bích San, bác bỏ khuynh hướng của ông Đào Thái Tôn xem đây là một tài liệu sử học để tìm một Hồ Xuân Hương mất năm 1865 hay xem đây là một tiến trình dân gian hóa. Nhân vật Hùng Lĩnh Xuân Mai tượng trưng cho Nguyễn Du, và Hoa Đường Ngọc Như là Phạm Quý Thích.
  Có nhiều bài viết khác trên khoahocnet, chimvietcanhnam, vanhoanghean, dongtac, langhue..
  Bao giờ sang anh Paris, mình gặp nhau chắc có nhiều chuyện thú vị để trao đổi.Tháng 7, 8-2013. Tôi sẽ sang LA, SD, SF và Portland, anh có dịp nào sang đây không ? Tôi vẫn thường gặp anh NTA và ĐTH được biết các anh là bạn học cùng lớp thời CL.
  Thăm anh
  phamtrongchanh@free.fr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.