About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Thanh Nghị

  Cám ơn TS PCD về bài phân tích.
  Tôi có mấy nhận định thô thiển như sau:
  1. Các nhà nho TQ không phải là không muốn truyền bá Nho học vào Giao chỉ/Giao châu. Nhưng với tư tưởng nước lớn, trung tâm vũ trụ, họ coi thường văn hóa phong tục bản địa, nếu không nói là phỉ nhổ, coi là đồ man rợ, thay vì trao đổi văn hóa nên không thành công, nếu không nói là bị chống đối. “Lý và luận” của Mâu tử có ghi lại ít nhiều.

  2. Chuyện Tích Quang, Nhâm Diên khai hóa tôi bị học lúc TH, thấy làm lạ lắm. Không lẽ dân mình không có văn hóa phong tục riêng sao, mà phải khai hóa? Học thêm sử thời Lý, Trần, thấy mấy nhà nho nhất thời Trần (Hàn Thuyên, Lê Quát,v.v..) bắt đầu muốn thay đổi theo cách văn minh TQ, làm vua Trần Minh tông phải cản, bảo rằng ‘các vị tiên đế có lý khi sắp xếp như vậy” và văn hóa mình khác họ, không nên bắt chước (đại loại như vậy, vì tôi đọc đã lâu). Vị vua này thâm nhiễm triết lý thiền Phật giáo như ông nội (TNT).

  3. Ảnh hưởng của văn hóa cổ Việt và Phật giáo: văn hóa TQ dựa vào Nho học là chính, chủ về Masculin, Dương tính. Trong khi đó Văn hoá Việt cổ hài hòa lưỡng tính. Và Phật giáo xâm nhập Giao chỉ lâu hơn (có thể từ thời Asoka (A dục đế)), kết hợp thành công với văn hóa tư tưởng bản địa, giúp gầy dựng một nền tảng tư tưởng mới, lý luận bác học hơn về con người, tâm linh, và xã hội. Nhờ vậy, mới đứng vững trước sự xâm nhập của tư tưởng Nho học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.