About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Pearl Trinh

  Viet Nam in a 100 years will not improve…due to the corrupted official from top to bottom. I was born in Viet Nam, left it in 1979 at the age of ten and now a proud citizen of the United States of America! I returned from visiting a few relative in Viet Nam just yesterday and yes, like you I was feared for my safety and was glad to leave it behind and vowed never to return! Not only all the officials of what they called government…even the beggars on the street were crooked. I have bought some items and have about $20,000.00 vnd left and instructed the seller to give it to an old female beggar that was walking toward us…he did so, but the lady made a scene and insisted that we left her $23,000.00 vnd (0.25 usd). So I have to tell her that no I did not leave you anymore money than what he’s handing you…if you do not want it then give it back to him. She then walk off…
  I am glad that you are able to leave the country safely and thank the almighty god that nothing worse happen to you and your companions.
  Pearl T.
  There you can say that the rich gets richer and the poor gets poorer…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.