About the author

Related Articles

5 Comments

 1. 1

  Paul Van

  Đề nghị Việt Thức phổ biến bài Điểm sách và giới thiệu 2 quyển sách “Thời đại chúng tôi” của Giáo sư Vũ Quốc Thúc .
  Đa tạ .
  Paul Vân

 2. 2

  Tuan Ho

  Một sáng kiến khả thi nếu CSVN thực sự còn nghĩ đến quyền lợi tổ quốc. Sửa đổi hiến pháp để xác nhận quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam là giải pháp nhanh chóng và hữu hiệu để kịp thời huy động toàn dân nhằm đối phó với hiểm họa xâm lược từ phương Bắc.

  Mong đề nghị tâm huyết của GS Vũ Quốc Thúc được loan tải rộng rãi trong và ngoài nước…

  T.H.

 3. 3

  An DucNguyen

  Florida 27-9-2010
  Hoa`n toa`n u?ng ho^. gia?i pha’p Trung La^.p Vi~nh Vie^~n VN.
  Do^`ng ba`o va` da^’t nuoc da~ qu’a kho^? va` die^u Linh vi` chie^’n tranh.
  Chun’g ta ca^`n mo^.t va`i the^’ ky? de^? xa^y du+ng la.i da^’t nuo+c trong Hoa` Bi`nh, Trung La^.p vi` Quye^`n Lo+i. to^i thu+o.ng cu?a Quo^c gia.
  Nguyen Duc An

 4. 4

  Ngoc Nguen Huynh

  Toi hoan toan ung ho giai phap ” QUY CHE TRUNG LAP VINH VIEN CUA VIET NAM ” do Giao Su VU QUOC THUC de xuong,vi chi co giai phap nay moi hy vong dem lai Hoa Binh lau dai cho dat nuoc va toan dan Viet( ke ca nguoi Viet o Hai Ngoai co, co hoi tro ve que huong,xay dung lai dat nuoc tot dep hon.

 5. 5

  Ngoc Nguen Huynh

  Toi hoan toan ung ho giai phap ” QUY CHE TRUNG LAP VINH VIEN CUA VIET NAM” do Giao Su Vu Quoc Thuc de xuong, vi chi co giai phap do moi mong dem lai su on dinh o trong dat nuoc va nen Hoa Binh lau dai cho The Gioi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.