About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    kimhoanguen

    Cai ong Ta van Tai nay cu nghi rang tap doan lanh dao Vn bay gio y nhu mot nuoc VN doc lap tren moi lanh vuc. Khong phai dau ho nho su ho tro cua Trung cong ma chiem duoc mien nam do thoi.Di nhien on den oan tra. Ho da tra oan cho da so nguoi mien nam lanh du roi.Bay gio la luc den on nguoi anh Trung cong da het minh giup do moi mat de chiem duoc mien nam.Vai chuc cay so tren dat lien va ca vung bien dong do la qua tang ho phai hien dang cho dan anh TQ.Ho chiem duoc mien nam be ngoai la ho da danh duoc toan bo Vn cho rieng ho, nhung thuc chat ho da giup cho TQ mo rong lanh tho xuong phia nam. Sach luoc sai lam cua My duoi cac chinh quyen tien nhiem da bo Dong nam A cho TQ nay cac chinh quyen duong nhiem thay TQ phat trien qua mau le dam ra tiec vung dong nam a va thoc gay banh xe nhay vao nam tay VN ma keo ra khoi tay TQ.Nhung khong the nao keo thang VN ra khoi tay TQ duoc.Boi vi VN la dan em TQ con My chi la nguoi ngoai thoi.Chi con 10 nam nua la thoi han 30 nam VN hua voi TQ la thu xep de sat nhap VN vao TQ dat duoi su bao tro cua TQ chi xin duoc tu tri ve mac kinh te ma thoi.The thi ba giai phap cua ong Ta van Tai se khong the ap dung nua roi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.