About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Hóng hớt

  Đọc qua hai bài viết của Nguyễn Chính Kết và Hương Sàgòn kẻ hóng hớt nầy xin có nhận định như sau:

  Hương Sàigòn:

  1/ Những gì mà Hương Sàigòn viết ra – là suy nghĩ của người đã và đang tham gia vào đảng cách mạng.

  2/Từ cổ chí kim ” Đảng cách mạng ” đóng góp được gì cho người dân sau khi cuộc “cách mạng” ấy gọi là “thành công”. Chúng ta đã biết, và quá nhiều kinh nghiệm.

  3/ Ai là kẻ hưởng lợi sau khi cái gọi là “cách mạng thành công” Hỏi tức là trả lời.

  Nguyễn Chính Kết:

  1/ Những gì mà Nguyễn chính Kết viết ra – là suy nghĩ của Người tham gia làm cách mạng.

  2/ Muốn đất nước thật sự có dân chủ chúng ta cần phải có thật nhiều người làm cách mạng. Chấm hết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.