About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Anh Do

    Tác giả không sai, nhưng chủ quan. 90 triệu dằn Việt Nam có đườc bao nhiêu người sử dụng internet, và trong số đó tỷ lệ nhúng người theo dõi thời cuôc, chỉnh trị, kinh tể, xã hôi là bao nhiêu? Có thể đoan chắc khòng quá 10%. Số còn lại dùng phươngthức thông tin đại chúng này nhù một thú tiêu khiển: xem phim ảnh, thư từ qua lại kể chuyện riêng tư, chó cán xe, xe cán chó hay tệ hại hơn là vảo các trang khích dâm và khiêu dâm v..v.. Nhìn vào xã hội Việt Nam hiện hữu là thấy sư sa đoạ trong mọi lãnh vực nhưng nhất lả đạo đức. Vậy mà giới trẻ Việt Nam là những người dùng Facebook, Tweeter, Hang Out v..v.. nhiều nhẩt. Nếu có được một nền tảng học vấn và đạo đức để nhận thức đươc hiện trạng của xã hội mà bản thân mình là một phần btử, thì trong số 60% thanh thiếu niên thuôc thành phần dân số Việt Nam không chỉ có nẩy sinh lèo tèo một vài Việt Khang, Việt Dúng, Huỳnh Thục Vi v..v.. Với số lượng thanh thiẽu niên hiện hữu, chỉ cần 30% lưu ý tới “quốc gia hưng vong, thất phu húu trách” cũng đủ xây dựng một nền tảng dân chủ cho một quốc gia tiên tiến. Vậy dân trí vẫn là yếu tố quyết định. Cây đắng không sinh quá ngọt trừ khi được trồng tại một khu có địa lợi vởi sự phụ giúp của thiên thời!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.