About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Thanh Pham

    Tôi xin gop y của buổi hôi đảng bộ Chính phủ (Tư phê bình)trước nhất cần phải rỏ chuc vụ cua mình trong tư thế Lảnh đạo cân phải có trách nhiệm va bổn phận dối với quần chúng phai thấu triệt nền tảng bảo vệ Dân tôc va co sự sáng tao theo sự tiêng hoa cua Tổ-quộc theo trào lưu hiện dại Hóa bởi vì thời ky 46 năm về trước chỉ áp dụng bằng vỏ luc chi co sức mạnh là chiến thắng kẻ yếu dối với đơn phương nhung VN ai được cường quôc của chủ nghĩa hổ trợ là thắng nên chúng ta dành được thắng lợi toàn vẹn dất nước VN nhưng tôi thấy chúng ta dã thua cai thua nầy không phải MY hay NGỤY mà chính chúng ta thua ở chổ sau 37 năm qua,dến ngày nầy mới rỏ chinh Chủ nghia CSTQ/3 dã lợi dụng dảng CSVN giup dở cho chúng ta theo cai tiền đồn của chủ nghỉa CS vô sản thật ngày nay dất rung tam mượng 50 năm đất ở trung nguyên kai bán dất dỏ nhưng thật chất là dân của CSTQ/qua trị nan dể xây cơ sở lấn đât ngoài ra còn tạo ra dầu tu dô-thi và đem van-hóa dồi truy thay dổi bộ chính trị với cấp lảnh đạo tai phiệt dể dánh đổ bần cùng hoa nhân dân để hậu chiến cho CSTQ/3 sẻ tạo tác Chiến tranh mới đây CSTQ dã tham dò và ngang nhiên tấn át chuyên chiến hạm va gay hiêm khich chủ quyên hải dảo cua nước phi-lục-Tân song song mang giang khoan dâu hiên dại tới Hải phân của VN còn chỉ thi cấm doán khong cho VN và phá dàng khoan cua VN dây la một ky cong cua Chủ nghịa CSTQ/3 áp nếu đươc xuong sẽ lam tới,vậy tôi nêu lên vấn dề nầy tùy cac ông lãnh đạo có thấy hay không?và co tự kiểm chính dảng và hop luc vói chính quyền phai có một vị trí trach nhiêm trước Dân-tộc,nên cần kiểm diêm là điều ưu-tiên,vì dất nước mất cũng như nông dân mất đất khong có ruong để trống lúa tuc là không co gao phải chết dói cac ông mất tổ quốc co thể di tri nạn CS sẻ có tiền mang theo cú thảnh thơi xin thưa với quy ong rằng ngày áy sẽ không đên voi các ông xuôn sẻ đâu mà chính cai ngày khôn khổ hon bao giờ hêt tôi thí dụ vì sao cac ông biết người Việt kiều về VN tại vi họ khiêu hãnh ta dây vê phong cach vệ sinh va an ơ ho diều lo sợ bi binh hay nhiêm trung toi xin tam noi đây tai vì sao lạm phap kinh tế tôn thát,là vì kế hoach mập mờ o trong van kiện cùng kế hoach khong duoc Trọn gói học tập không chu đáo triển khai nêu không ro ràng nên lơ là trách nhiên dối trong ban giam sát thây chuc nang lơn co bảo hộ cay quyên thế dã lam phap,bởi vay cân nhất đồng tam nghiên cứu kế hoach mới diên nghiêm ty my hon.sau dây chúng tôi cung nên tim một giải phap Dân Chu chinh dể cho dân gop ý và hảy cung dân chông CSTQ lây lai chủ quyên lảnh thổ vả lãnh hải dông thời nên doc lai và rong rai dên ha tân co sở dể nghiên cuu va thi hành cua bản (CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG QUYỀN KINH-TẾ,XA-HỘI VÀ VĂN-HÓA CÙNG BẢN NHÂN QUYỀN )voi sự Tu Chỉnh của Uy Ban phối hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (1966) thành thật cam ơn và xây dựng Doàn ke^t.- Thanh Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.