About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tr. Tuệ

    Tội nghiệp cho Trung Tương/PGS/TS Nguyễn Tiến Bình, củng như hầu hết đảng viên cs khác, đầu ốc bị tẩy nảo suốt đời chỉ sao đi sao lại một quyền “kinh cầu vô minh” của cs, không biết gì khác của nền văn minh tiến bộ bên ngoài …. thảo nào hắn chỉ được chức vụ phó của ngạch giáo sư, không được dạy học trò với kiến thức hẹp hòi, củ kỷ, nghèo nàn, và văn bằng TS của Học Viện Bổ Túc Văn Hóa.
    Hắn dùng từ “Tổ Quốc XHCN” lập đi lập lại trong bái viết củng biết trình độ văn hóa như thế nào rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.