About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Anh Do

    “Tránh vỏ dưa gập vỏ dừa”. Tác giả có quá lạc quan khi cho rằng quân đội sẽ thay đõi thẽ chế ở Việt Nam. Hay tác giả muốn nói với sự ủng hô của quân đôi thẽ chế mới sẽ chỉ hồng lạt? Nhìn vào thành phẳn chỉ huy cao cấp của quân đôi thấy toàn là các đảng viên cs trung kiên, vì. Nếu khòng là đảng vièn trung kiên chạc chắn “sao” sẽ không mọc trên cầu vai. Họ chùa có cồ hội đàn áp, nhưng nếu thời cơ xựat hiện, e rằng không phải là những đàn áp lẻ tẻ mà là quy mò hơn.
    Hy vọng ngưổi thức thổi nhìn vảo hành sũ quân đội của các quốc gia liên hệ để có đươc những nhận định khái quát và kịp thời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.