About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Tony Young

  Cám ơn tác gỉa rất nhiều, bài viết soạn thảo rất chi tiết.  Tuy nhiên có một chử xài không đúng..  Trong bài có câu “86 ngàn tỉ đồng”.  Theo tiếng VN thì không nên nói “một ngàn tỉ đồng”.  Một ngàn tỉ tức là một “ức”.  Phải nói là một “ức đồng” (one billion đồng).  Đếm theo chử VN thì trăm, ngàn, triệu, ức, vạn…( hundred, thousand, million, billion, trillion…)Sẳn đây nói luôn về sự sai lầm của đa số dân VN khi nói về tuổi tác.  Mấy năm gần đây tôi thường thấy những câu nói như:  2 thảng tuổi, 9 tháng tuổi, vv…Xài như thế trật chử và nghe chướng tai.  Nói đúng nếu trẻ con chưa được một tuổi thi chỉ nên nói tháng, thí dụ như:  “Bé đã được 2 tháng, 9 tháng…”  Khi đã nói tháng (ch ưa d ư ợc m ột tu ổi) thì không xài “tháng tuổi”. 

 2. 2

  TS.LS Lưu Nguyễn Đạt

  Từ điển Tiếng ViệtHán Việt Từ Điển Đào Duy Anh đều định nghĩa chữ “vạn”= số đếm bằng mười [10] nghìn/ngàn, như trong “ba vạn … bằng ba mươi nghìn…”

  Vậy nên dịch/đối chiếu:
  hundred =trăm;
  thousand=ngàn; ten thousand=vạn [10 ngàn];
  million= triệu [1,000 ngàn],
  billion= tỷ [nghìn/ngàn triệu]
  trillion= ức [nghìn/ngàn tỷ]

  Vậy xin góp ý. Lưu Nguyễn Đạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.