About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Đỗ Anh

    Theo lý thuyết, các lập luận và dẫn chứng của tác giả đúng và xác đáng. Tuy nhiên một yếu tố quyết đinh để bất cứ cuộc cách mạng nảo cũng có thể thành công là sự đoàn kết của quần chúng và những lãnh tu đối lập hay chổng đối. Nhìn vảo hai yếu tố này, mặc dầu có nhiều sự kiện nêu rõ sư chống đối chế độ Cộng Sản Việt Nam bởi chính thành phần nông dân nòng cốt của xã hội quái thai hiện hữu, nhưng ai sẽ là người gặt gió thành bão đây. Lại nữa những trận gió này có thổi đồng hướng không hay cũng chỉ tranh đấu cho quyền lợi phe nhóm hệt như những gì đang xẩy ra trong nội bộ đảng Cộng Sản hiện nay. Nạn bè phái và chia rẽ trong xã hội Việt Nam khòng phải là mới có đây mà đã nằm sẵn trong Văn Hoá Việt Nam và được đảng Cộng Sản làm lớn mạnh hơn bằng cách gây nghi kỵ và chia để trị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.