About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Lê Hùng

    Chúng ta thử xem nước Luxemburg (0,5 triệu dân, 2.586 km²) nằm giữa Pháp (66,6 triệu dân, 551,695 km2 ) – Đức (81,8 triệu dân, 357.121 km²) – Bỉ (11 triệu dân, 30.528 km²). Là một nước rất nhỏ, nằm kế các cường quốc đất rộng – dân đông, nhưng Luxemburg vẫn giữ được độc lập – tự chủ.
    Vì vậy, chúng ta không bao giờ nên dựa vào lý do vì Việt nam là nước nhỏ so với China nên phải chịu cho China khống chế. Việt Nam bị China khống chế là vì có bọn Việt gian, tham danh lợi – bán đất nước và dân tộc cho Tàu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.