About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Chấn Minh

    Đồng ý với người viết về nhận xét đa dày và hận thù xã hội (mất nhà, mất đất, bị ép uổng, bị nhân viên nhà nước hay cướp cạn trấn lột, bị cướp cơ hội làm ăn kiếm sống, phải hối lộ từ dưới lên trên, vv…và vv…còn có thể gọi là những vi phạm phẩm giá con người và các và nhân quyền cơ bản) chính là những động cơ đưa đến các vận đông xã hội như biểu tình, khiếu kiện tâp thể.

    Và, như người viết đã nhận xét, nhà nước cọng sãn, trong chừng mực nào đó, có khả năng hoá giải các vận động xã hội phát xuất từ các yêu cầu liên quan đến dạ dày và hận thù xã hội. Tuy nhiên, một khi các yêu cầu trên đã đuợc giải quyết, thì đâu còn động lực nào nửa để tiếp tục tranh đấu cho đến mục tiêu cuối cùng, là ném nhà nuớc toàn trị cọng sãn vào xọt rát của lịch sữ?

    Và vì vậy, nếu bài toán là giải thể chế độ toàn trị cọng sãn, thì bước phải tiến tới là làm sao nâng cấp các vận động đòi nhà nuớc giải quyết các “mâu thuẩn nhỏ” – dạ dày và hận thù xã hội – trở thành những đòi hỏi về các “mâu thuẫn lớn”, tức là các đòi hỏi về độc lập, tự do,hạnh phúc, và nhân quyền”. Lý do giản dị là, nhà nước toàn trị cọng sãn có thể giải quyết đuợc những “mâu thuẫn nhỏ”, chứ không thể giải quyết được các “mâu thuẩn lớn” mà không bị lung lay. Các nhà “dân chủ đứng xa xa” có thể đã “ăn trước kiểng” nhưng không nhất thiết là đã sai trái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.