About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Trúc Nam

  Trước sau gì thì VN cũng phải nếm mùi cách mạng ; PHẢI LÀM CÁCH MẠNG ĐỂ TRÁNH MỘT CUỘC CÁCH MẠNG NHÂN DÂN tệ hại hơn nhiều và càng sớm càng tốt, ít hao đau thương, xương máu và tài sản quốc gia . Ai có can đãm và trách nhiệm làm việc đó ? Xin thưa chỉ có 2 giải pháp :
  1- Nếu đảng cs sáng suốt và thấy xa sẽ tự động làm cách mạng, dân chủ hoá bằng bầu cử tự do Quốc Hội Lập Hiến có quốc tế giám sát , ban bố các quyền tự do dân chủ như quyền tự do ngôn luận, truyền thông, lập đảng, hội hợp … hầu bảo vệ sanh mạng và tài sản . Khó hy vọng việt cộng chấp thuận vã lại Bộ Chính Trị bán nước đang bị Trung cộng kềm kẹp khó bề xoay trở !
  2- Chỉ còn giải pháp duy nhứt là :
  * Nhân Dân xuống đường biểu tình đi trước ( khi có một biến cố quan trọng đột khởi như cộng an đàn áp dân oan có tử thương, gây ra biểu tình tự phát kéo theo tổng đình công,tổng bải thị,tổng bải học và tổng nổi dậy )
  * Quân Đội trang bị ủng hộ theo sau .
  Quân đội (chớ không phải một đảng chánh trị mới đối lập nào cả) mới có khả năng nhờ phương tiện quân lực cộng thêm địa vị phi chánh trị (vì không có đảng kaki = đảng quân phiệt) nên không có tranh chấp quyền hành hay quyền lợi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.