About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Pham Im.

    Đúng ra là Nguyễn Tấn Dũng không phải dẫm chân tại chổ thêm nhiệm kỳ nữa,nhưng theo sự sắp xếp của ban bí thư cũ,Nông Đức Cổ để Y tiếp tục tại vị Thủ tướng nhằm có thời gian cố lấp cho bằng hết các lỗ hổng thâm thụt và các hố sâu tài chánh ở các tập đoàn nhà nước,do nạn nhũng lạm ăn chia cho các Quan đứng đầu nhà nước từ trước đến giờ! Trương Tấn Sang là người hụt hẩn nhất nhưng đành chịu sầu,xét vì Y cũng có xơ múi trong bộ sậu nầy từ bao đời Tổng bí trước đây.Nhưng dù sao đi nữa nạn nhân cũng chỉ là Nhân dân!Mốc đầu gánh chịu trả nợ đó về lâu về dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.