About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  DungDung

  Chân Tâm chỉ mỗi TÌNH
  Nên mỗi một Cố Hương
  TÌNH CHÂN là muôn thuở
  Dù không gian biến dời

  Chân Tâm thấu nỗi niềm
  Vì duy nhất niềm tin
  Tình vượt sóng biển cả
  Kiếp người tựa sương sa

  Chân Tâm tỏ mọi đường
  Trung đạo vững bước đi
  Nhịp nhàng dung thông Tánh
  Chân lý hiển hiện đây

  Chân Tâm mãi nguồn thơ
  Phơi bày đủ hiện ẩn
  Hồn thơ luôn bất tận
  Tình thơ thật ân cần

  Chân Tâm luôn nhắc nhớ
  Vượt thoát mọi thời gian
  Trả hư không vô tận
  Tỏ kiếp đời hồng hoang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.