About the author

Related Articles

13 Comments

 1. 1

  Nguyễn Văn Ban

  Trong bài viết trên, TS. Phan Văn Song có viết 1 câu thiếu chính xác: “Lá cờ của một Đảng phái chánh trị, Đảng Cộng sản Việt nam biến thành lá cờ của toàn dân”.

  Theo tài liệu ở Wikipedia thì cờ của Đảng CSVN có hình cái búa và lưỡi liềm màu vàng trên nền cờ đỏ. (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam).
  Còn cờ đỏ sao vàng là cờ thấy ở quảng trường Ba Đình vào năm 1945.

  Xin TS.Phan Văn Song hoặc BBT Việt Thức, hoặc độc giả nào cho ý kiến về điểm này thì thật là điều cần thiết. Xin cảm ơn.

 2. 2

  TS. Phan Văn Song

  Kính thưa độc giả,

  Chắc độc giả không nắm rõ tình hình lịch sử nên không rõ rằng lá cờ “búa liềm” là lá cờ của Đảng Cộng sản quốc tế, được Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng (cũng như các đảng cộng sản các quốc gia khác cũng sử dụng làm lá cờ của Đảng Cộng sản quốc gia, thí dụ lá cờ Đảng Cộng sản Pháp, PCF – Parti Communiste français cũng giống như lá cờ cũa Đảng Cộng sản quốc tế và Đảng Cộng sản Việt Nam là lưỡi liềm và cái búa màu vàng trên nền đỏ).

  Lá “cờ đỏ sao vàng” là lá cờ của Phong trào Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông dương lãnh đạo, và có mặt trên lãnh thổ Việt Nam trước khi nước Việt Nam Dân chủ ra đời *

  * Quý độc giả có thể vào Wikipédia và tra cứu mục lịch sử Phong trào Việt Minh

  Ngày 2 tháng 9 1945, khi lãnh tụ Đảng Cộng sản Đông dương Hồ chí Minh vượt lên sân khấu giựt micro, cùng các đồng bọn cán bộ đảng dùng súng uy hiếp quần chúng đi biểu tình và dương cờ đỏ sao vàng để biểu dương lực lượng, cướp chánh quyền, Hồ chí Mình chỉ hô to Độc lập, chưa tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ ra đời, nhưng các lá cờ đỏ sao vàng đã có mặt tại quảng trường nơi biểu tình rồi!

  Sau nầy khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời thì cũng lá cờ đỏ sao vàng được dùng làm quốc kỳ

  Cờ đỏ sao vàng Việt Minh có trước quốc kỳ cờ đỏ sao vàng
  Cờ đỏ sao vàng Việt Minh biến thành quốc kỳ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, và Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  Vậy thì lá cờ đỏ sao vàng là cờ của Phong trào chánh trị Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông dương, một Đảng chánh trị lãnh đạo được dùng làm quốc kỳ một quốc gia, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

  Như vậy khi chúng tôi nói cờ một Phong trào của Đảng phái chánh trị chủ xướng và chủ trì biến thành cờ một quốc gia hay cờ một đảng chánh trị biến thành cờ một Quốc gia, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không xa sự thật lắm !

  Cám ơn độc giả đã cho chúng tôi một cơ hôi để nói đến cái chánh thống của một lá cờ.

  Lá cờ đỏ sao vàng, cũng như lá cờ của Mật trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam năm 1960 cũng thoạt đầu chỉ là lá cờ của một Phong trào, một Mặt trân , một Đoàn thể chánh trị thôi, Về sau, các lá cờ ấy, được sử dụng làm lá cờ của một quốc gia, như Cộng Hòa Lâm thời Miền Nam, hay Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, hay Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Cái chánh thống là sự ra đời cùng một lần ! và được sự thông qua của đa số người dân

  Quốc kỳ cờ vàng ba sọc ra đời cùng với Quốc gia Việt Nam, cùng với quốc ca Việt Nam, ngày 1 tháng 9 năm 1949.

  Việc các người Cộng sản Việt Nam dùng lá cờ Việt Minh do Đảng cộng sản Đông dương lãnh đạo làm lá cờ của một Nước Việt Nam với một thể chế Cộng sản do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền là chuyện riêng của người Cộng sản Việt Nam.

  Nhưng người Cộng sản Việt Nam đừng cấm chúng tôi nói lá cờ ấy không được cả toàn dân Việt Nam chấp nhận.

  Chúng tôi khẳng định rằng lá cờ đỏ là lá cờ của một tập họp chánh trị, do một đảng phái chánh trị tổ chức, thành lập, lãnh đạo được một đảng chánh trị sau khi cướp chánh quyền sử dụng làm quốc kỳ mà không có ý kiến của người dân.

  Trân trọng,

  Phan Văn Song

 3. 3

  Chu Xuân Viên (Chu Việt)

  Thưa quý bạn:

  Thông tin của Wikipedia không sai.

  1. Lá cờ đỏ sao vàng là của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (Việt Minh), một tổ chức (hay phong trào) do ĐCSVN lập ra với mục đích đấu tranh dành Độc Lập (giai đoạn đầu của Cách Mạng Vô Sản, mà ngày nay ĐCSVN gọi với mỹ từ là “Cách Mạng Dân Tộc”).
  Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến lá cờ này là ngày 19 tháng 8, 1945 (khi tôi 15 tuổi, đang học 5ème A, Lycée du Protectorat — trường Bưởi). Vì gần nhà (52, phố Lò Sũ) nên hôm ấy tôi đi xem mít tinh do Liên đoàn Công chức Quốc gia tổ chức ở nhà Hát Lớn. Đang nghe diễn văn thì bỗng thấy một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được trải xuống từ lầu 2 rồi có người hô hào đi biểu tình. Sau đó, gần như mọi người ùa nhau đi sang chiếm Bắc Bộ Phủ gần đó lúc ấy chỉ có 1 người lính khố xanh đứng gác. Biến cố này sau được gọi là Cách Mạng Tháng Tám. Nên nhớ là Văn Cao soạn hành khúc Tiến Quân Ca cho Việt Minh khỏang 1 năm trước đó, có câu mở đầu:
  Đoàn quân Việt Minh đi, sao vàng phấp phới…

  2. Cờ đỏ búa liềm là cờ của bất cứ Đảng Cộng Sản nào thuộc Đệ Tam Quốc Tế (Comintern). Ngày nay, ở VN, tại các buổi họp của Bộ Chính Trị, đều trưng 2 lá cờ cạnh nhau (sao vàng và búa liềm).

  3. Ngày 2 tháng 9, 1945, lễ Tuyên Ngôn Độc Lập được tổ chức ở vườn hoa Ba Đình (Nguyễn Hữu Đang phụ trách dựng kỳ đài), trong đó Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lá cờ đỏ sao vàng được trang trí cho buổi lễ và mặc nhiên được coi là quốc kỳ của nước VNDCCH. Cá nhân tôi không tham dự buổi lễ này. Chỉ được nghe thuật lại là trước khi đọc, ông Hồ có hỏi: “Đồng bào có nghe tôi rõ không?”, chắc là để thử micro và hệ thống phóng thanh.

  Chu Xuân Viên (Chu Việt)

 4. 4

  Thịnh Ngô

  Lá “cờ đỏ sao vàng” xuất hiện lần đầu tiên tại Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940, và sau đó trở thành lá cờ của Việt Minh. Sau khi Việt Minh giành được chính quyền, ngày 2 tháng 9 năm 1945, cờ đỏ sao vàng chính thức xuất hiện trong buổi lễ Tuyên bố độc lập tại quảng trường Ba Đình. Nó được công nhận là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa theo sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 9 năm 1945, và được Quốc hội khoá 1 năm 1946 khẳng định lại.

  Trong cuộc họp Quốc hội khóa I quy định cụ thể về quốc kỳ ngày 2 tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh nói: “Lá cờ đỏ sao vàng đã thấm máu đồng bào ta trong Nam Kỳ khởi nghĩa 1940. Chính lá cờ này đã cùng phái đoàn Chính phủ đi từ châu Á sang châu Âu, từ châu Âu về châu Á; cờ đã có mặt trên khắp đất nước Việt Nam. Vậy thì trừ 25 triệu đồng bào, còn không ai có quyền thay đổi quốc kỳ và quốc ca”.. Năm 1976, sau khi Việt Nam thống nhất, Quốc hội Việt Nam khóa VI đã lấy cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm quốc kỳ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với vài thay đổi nhỏ so với mẫu cờ nguyên thủy.

  Thịnh Ngô

 5. 5

  Nguyễn Văn Ban

  Kính thưa TS. Phan Văn Song,

  Cảm ơn TS. PVS đã nhanh chóng trả lời. Tôi nhận thấy trong thư trả lời này có vài điểm nên làm sáng tỏ và kiểm chứng lại.

  Các điểm đó là:

  1. TS. PVS đã chưa chứng minh được bằng sự kiện (fact) có tính khoa học cho câu viết thiếu chính xác của TS: “Lá cờ của một Đảng phái chánh trị, Đảng Cộng sản Việt nam biến thành lá cờ của toàn dân”. Đồng ý rằng Phong trào chánh trị Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông dương lãnh đạo, nhưng vào thời điểm đó, cờ Đảng Cộng sản Đông dương lá cờ đỏ có hình búa liềm vàng trên nền đỏ và cờ Phong Trào Việt Minh có sao vàng trên nền đỏ. Phong trào thì khác với Đảng.

  Xin đưa ra thêm đây phần tra cứu của TS. Lưu Nguyễn Đạt về chủ đề này trên internet “Quy định về treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước và đặt tượng bán thân Chủ tịch HCM trên khán đài”:
  Để đảm bảo tính thống nhất và nghiêm túc đúng quy định, UBND TP ban hành Công văn số 958/UBND-VX ngày 05/3/2012 yêu cầu các Sở, ngành, Đoàn thể thành phố, UBND các quận – huyện, UBND các phường, xã thực hiện việc treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước và đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sân khấu, hội trường, khán đài như sau:
  A. Cờ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, đường kính ngôi sao bằng 4/10 chiều ngang lá cờ, các cánh sao làm theo đường thẳng, trung tâm của sao đặt đúng trung tâm của lá cờ, từ trung tâm sao đến đầu một cánh sao bằng 1/5 chiều dài, đỉnh ngôi sao vuông góc với chiều ngang lá cờ.
  B. Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam: Hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có một chiếc liềm vắt ngang qua chiếc búa, đường kính búa và liềm bằng 4/10 chiều ngang lá cờ, trung tâm của búa liềm đặt đúng trung tâm của cờ, chiếc búa đặt chếch 45 độ so với chiều ngang lá cờ, chiếc liềm vắt ngang chiếc búa, đỉnh chiếc liềm tạo thành đường thẳng với đỉnh trên cùng chiếc búa, cán chiến liềm tạo thành đường thẳng với đỉnh dưới chiếc búa (điểm giao giữa cán búa và đầu búa). Lá cờ Nước, lá cờ Đảng đặt bên trái sân khấu (từ dưới nhìn lên), cờ Nước treo bên phải cờ Đảng.

  2. Ở phần đầu tiên trong thư trả lời của TS.PVS có câu thiếu tính chính xác: “Chắc độc giả không nắm rõ tình hình lịch sử nên không rõ rằng lá cờ “búa liềm” là lá cờ của Đảng Cộng sản quốc tế, được Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng (cũng như các đảng cộng sản các quốc gia khác cũng sử dụng làm lá cờ của Đảng Cộng sản quốc gia, thí dụ lá cờ Đảng Cộng sản Pháp, PCF – Parti Communiste français cũng giống như lá cờ cũa Đảng Cộng sản quốc tế và Đảng Cộng sản Việt Nam là lưỡi liềm và cái búa màu vàng trên nền đỏ).”

  Tôi dùng google kiểm chứng các chi tiết này lại thấy đúng là không chính xác.
  – Lá cờ của Đảng Cộng sản quốc tế thì có búa liềm nằm phía góc trên nền đỏ 1/4 lá cờ, còn 3/4 ở dưới là các sọc vàng và trắng: http://cybernations.wikia.com/wiki/International_Communist_Party
  – Lá cờ của Đảng Cộng sản Pháp, PCF – Parti Communiste français, thì có chữ PCF màu trắng trên nền đỏ: http://en.wikipedia.org/wiki/French_Communist_Party .

  Trân trọng.
  Nguyễn Văn Ban

 6. 6

  Anhcam

  Thời 1945,tôi mới 11 tuổi đã là nhóc tì nhi đồng cứu quốc của phong trào VM tại Lạng sơn,dĩ nhiên với tuổi đó làm gì biết được Công sản ra làm sao?Thỉnh thoảng nghe được bố tôi thường bàn chuyện với người hàng xóm cùng là giáo chức với nhau về phong trào cách mạng chống Pháp,sau đêm pháp bị Nhật đảo chánh,bắt toàn bộ quân chính người pháp cho đi làm cỏ,các nhóc tì tụi tôi cũng thấy khoái,dĩ nhiên sau biến cố đó ,chúng tôi đều là nhi đồng cứu quốc và hát bài ca tôn vinh lá cờ đỏ oai linh sao vàng rồi!Ấy vậy mà số mệnh trớ trêu,lại đưa đẩy nhóc tôi lớn lên và phục vụ cho chính thể dưới lá cờ cờ vàng ba sọc đỏ,cuối cùng trờ thành kẻ bại trận chịu đòn thù 6 năm tù!giờ đây thì đã biết 5 rõ 10 cộng sản là gì thì thân đả tàn!Chung cuộc nói về lá cờ Tổ Quốc,bài của TS Phan văn Song phân tích giữa hai lá cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ cũng khá rõ,nhưng theo thiển ý của tôi đó chỉ là một biểu tượng cho một cơ chế thống trị,dĩ nhiên cơ chế đó thực sự đem lại nhiều điều tốt đẹp cho nguyện vọng của toàn dân tộc,thì lá cờ đó sẽ được hiện hữu lâu dài trên quê hương của nó cũng như trên trường quốc tế tỉ như lá cờ Mỹ từ ngày lập quốc tới giờ nào có thay đổi!Đối với người Việt,dĩ nhiên trong nước phải tôn vinh cờ đỏ sao vàng của họ và tại hải ngoại đa phần vẫn ôm ấp mầu vàng ba sọc đỏ của họ thôi,bản thân đã trải nghiệm qua bao đau thương của VN giờ đây vẫn khẳng định làn ranh Đỏ/Vàng vẫn còn đó.Có ai muốn xóa vàng/đỏ nào đó thì cũng chỉ là một nhúm nhỏ thôi.Nếu muốn biết lịch sử đích thực của hai lá cờ đỏ/vàng ,mong rằng GS Nguyễn ngọc Bích sẽ sớm thực hiện xong bộ phim nói về việc này .

 7. 7

  Lưu Nguyễn Đạt

  Quy định về treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước và đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên khán đài

  Để đảm bảo tính thống nhất và nghiêm túc đúng quy định, UBND TP ban hành Công văn số 958/UBND-VX ngày 05/3/2012 yêu cầu các Sở, ngành, Đoàn thể thành phố, UBND các quận – huyện, UBND các phường, xã thực hiện việc treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước và đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sân khấu, hội trường, khán đài như sau:

  1. Cờ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, đường kính ngôi sao bằng 4/10 chiều ngang lá cờ, các cánh sao làm theo đường thẳng, trung tâm của sao đặt đúng trung tâm của lá cờ, từ trung tâm sao đến đầu một cánh sao bằng 1/5 chiều dài, đỉnh ngôi sao vuông góc với chiều ngang lá cờ.
  2. Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam: Hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có một chiếc liềm vắt ngang qua chiếc búa, đường kính búa và liềm bằng 4/10 chiều ngang lá cờ, trung tâm của búa liềm đặt đúng trung tâm của cờ, chiếc búa đặt chếch 45 độ so với chiều ngang lá cờ, chiếc liềm vắt ngang chiếc búa, đỉnh chiếc liềm tạo thành đường thẳng với đỉnh trên cùng chiếc búa, cán chiến liềm tạo thành đường thẳng với đỉnh dưới chiếc búa (điểm giao giữa cán búa và đầu búa). Lá cờ Nước, lá cờ Đảng đặt bên trái sân khấu (từ dưới nhìn lên), cờ Nước treo bên phải cờ Đảng.

  Quy định trên chỉ có tính cách hành chính, chỉ dẫn thủ tục thi hành lệnh đảng, chứ không có giá trị chứng minh căn nguyên, lịch sử xuất xứ của lá cờ “đỏ sao vàng” hoặc cờ “búa liềm”.

  Vậy nếu độc giả Nguyễn Văn Ban căn cứ vào Quy định trên để lý luận, chứng minh nguồn gốc và ý nghĩa [quốc kỳ chứ không đảng kỳ] của lá cờ “đỏ sao vàng” thì e lý luận, phán xét đó có tính cách phiến diện, nếu không nói là thiển cận.

  Cần soi sáng lịch trình tiến hoá của lá “cờ đỏ sao vàng” song song với diễn biến lịch sử, để thấy rằng CSVN/Việt Minh đã xử dụng nó ở cương vị phong trào/đảng phiệt, trước khi “lập quốc”, như các ông Phan Văn Song, Chu Xuân Viên [Chu Việt], Ngô Thịnh đã đề cập tới.

  Trân trọng, Lưu Nguyễn Đạt

 8. 8

  Nguyễn Văn Ban

  Kính thưa TS. Phan Văn Song, LS. Lưu Nguyễn Đạt cùng các bạn,

  Cõ lẽ sự tranh luận ở đây sẽ không dẫn đến sự đồng thuận nào vì đã vô tình hay hữu ý bị lệch hướng.

  Lý do là:

  – Khi tôi nói câu “Lá cờ của một Đảng phái chánh trị, Đảng Cộng sản Việt nam biến thành lá cờ của toàn dân” của TS. Phan Văn Song là thiếu chính xác thì tôi nói trên tính logic của ngữ pháp, của sự kiện (fact) kiểm chứng được ở tự điển bách khoa trên giấy hay trên internet. Đảng kỳ của đảng CSVN khác với quốc kỳ của Cộng Hòa XHCN Việt Nam.
  Cái nhìn của tôi có thể “phiến diện”, “thiển cận” nhưng chính xác có thể kiểm chứng ngay trên mạng.

  – Còn TS. PVS, LS.LNĐ và vài vị khác thì phản hồi dựa trên cảm tính, tình cảm về một đảng phái. Ngày nay thì ai ai cũng đã hiểu sự gian manh vô lường của đảng CSVN rồi. Lòng dân căm ghét đảng ác quỷ này lên tới trời xanh, nhưng không vì vậy mà ta cứ mãi nhập nhằng cho rằng cờ đỏ sao vàng là cờ Đảng Kỳ của đảng CSVN.
  Tầm nhìn của các TS.PVS, LS.LNĐ có thể xem là viễn kiến, am tường lịch sử nhưng khi kiểm chứng trên sách vở, internet thì không chính xác nên khiến nó có thể bị xem là viễn vông, bóp méo lịch sử.

  Trân trọng.
  Nguyễn Văn Ban

 9. 9

  thinh ngo

  Thưa Quý Vị:

  Day la chung minh cu the co the “kiểm chứng được ở tự điển bách khoa trên giấy hay trên internet” http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Nam_K%E1%BB%B3
  Dang cong san VN da su dung lá cờ “đỏ sao vàng” vao thoi gian 1940

  Mời tham khảo thêm:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_Minh
  http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh

  Dang CSVN da xu dung co Bua Luoi Liem vao khoang nam 1929

  http://vi.wikipedia.org/wiki/An_Nam_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_%C4%90%E1%BA%A3ng
  http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%B4_Vi%E1%BA%BFt_Ngh%E1%BB%87_T%C4%A9nh

  nhung vi hinh dang la co do rat kho chieu du duoc dang vien moi. Nguoi CSVN da dung la co Do Sao Vang vao nam 1940 de de dang chieu du dang vien moi. Tom lai nhu Toi da viet trong email lan dau tien la “ca hai deu dung” vi CSVN da xu dung ca hai la co. La co Bua Luoi Liem van con ton tai cho dang CSVN

  http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/Vietnam-%20BCT-TW_0.jpg

 10. 10

  Nguyễn Văn Ban

  Thưa quý vị,

  Bao lâu mà độc giả Ngô Thịnh và những ai đó vẫn cứ vô tình hay hữu ý nhập nhằng hiểu ý nghĩa của 2 từ “Đảng CSVN” và “Việt Minh” là 1 thì bấy lâu những tìm kiếm, những biện luận chỉ là việc bóp méo thêm lịch sử mà thôi.

  Trân trọng.
  Nguyễn Văn Ban

 11. 11

  Nguyên Việt

  Nếu lập luân của độc giả Ngô Thịnh và những ai đó là “vô tình” hay “hũu ý”, thì độc giả Nguyễn Văn Ban [nếu] “có tình” hay “cố ý” sẽ phải nghĩ sao, khi lịch sử cho thấy rõ, qua các tài liệu công khai hoá:
  [1] CSVN lột xác từ hay “hội nhập với” Đảng Cộng Sản Đông Dương, Đảng này lại lột xác từ hay “hội nhập với” Đảng Cộng Sản Quốc Tế [Comintern/Communist International, 1919] mà lĩnh tụ tối cao Hồ Chí Minh chỉ đóng vai “công cán ủy viên NgaXô” tại Đông Dương…;
  [2] và Việt Minh [Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội], cùng lúc “được” hình thành bởi 90% bè lũ Hồ Chí Minh & đồng-chí-chính-cống, cộng với 10% đồng-chí-bất-đắc-dĩ [các nạn nhân thời cuộc, bị lừa bịp, bị lợi dụng dưới chiêu bài “yêu nước/chống thực dân, v.v.]

  Vậy thực chất hai hình thức đảng phái/phong trào này chỉ là những vở tuồng “màu cờ/sắc áo” khác nhau về giai đoạn và hình thức bên ngoài, nhằm lừa lọc ở thế chìm và nổi, nhưng căn nguyên, chủ lực, và chủ mưu giống nhau 100%. Ngoài ra, còn biết bao “biến thể” giai đoạn, “biến sắc” ngoại vi khác, mà Cộng Sản Quốc Tế hay khu vực còn tiếp tục diễn xuất hay úp mở/bật mí/cho tới ngày nay.

  Tài nghệ cao cấp của giới chủ trương ý thức hệ cộng sản [mạo danh xã hội chủ nghĩa] là chế tạo, ngụy tão từ ngữ, ngụy tạo văn bản, ngụy tạo lịch sử, ngụy tạo văn hoá… Liệu chúng ta vẫn còn muốn đóng mãi vai trò lỗi thời của mấy ông thày-bói-mù-sờ-mó-voi mãi hay chăng? Thôi, bỏ đi “AnhTám”.

  Nguyên Việt

 12. 12

  Nguyễn Văn Ban

  Thưa quý vị,

  Phản hồi của độc giả Nguyên Việt không sai nhưng rất tiếc hoàn toàn dư thừa và lệch hướng.

  – Nói “dư thừa” vì qua các tài liệu công khai hoá (ngay cả của đảng CSVN) thì Việt Minh là do đảng CSVN thành lập và lãnh đạo. Không cần đến Nguyên Việt tìm tòi mọi người mới biết.

  – Nói “lệch hướng’ vì ngay từ đầu, tôi nói câu viết của TS.Phan Văn Song “Lá cờ của một Đảng phái chánh trị, Đảng Cộng sản Việt nam biến thành lá cờ của toàn dân” không chính xác ở phạm trù từ nguyên, ngữ nghĩa.
  Cờ đỏ sao vàng là cờ Việt Minh và cờ Đảng CSVN lúc ấy là cờ búa liềm. Giả sử TS.PVS đã viết như sau thì không có gì để bàn cải nữa: “Lá cờ của phong trào Việt Minh, do Đảng CSVN thành lập và lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt nam biến thành lá cờ của toàn dân”.

  Trân trọng.
  Nguyễn Văn Ban

 13. 13

  Lượm lặt

  “Xin trở lại một đoạn lịch sử.Thoạt tiên lúc nhơn dân Việt nam nỗi lên kháng chiến chống Pháp Bao nhiêu tổ chức khác nhau, bao nhiêu lá cờ khác nhau, rồi tập họp lại, rồi liên hiệp lại, rồi lập mặt trận nầy, liên minh nọ, những lá cờ của các Đảng phái khác nhau cùng tung bay : cờ Sao trắng của Đạị Việt và Việt nam Quốc Dân Đảng, Cờ sao vàng của nhóm Việt minh. Nhưng những nhà ái quốc chơn chánh chỉ biết đấu tranh cách mạng dành Độc lập và Tự do đầy nhiệt huyết và thành thực, bị lường gạt bởi một nhóm « thợ chánh trị chuyên nghiệp» lươn lẹo đã biến «cái tổng nổi dậy ái quốc của toàn dân» thành một cuộc «cướp chánh quyền của một Đảng Cộng sản quốc tế». Lá cờ của một Đảng phái chánh trị, Đảng Cộng sản Việt nam biến thành lá cờ của toàn dân”…
  PVS .

  Thiết tưởng nên đọc kỹ lại cả đoạn văn trên để hiểu hơn tác giả muốn nói gì. Không nên chỉ tách rời một câu cuối làm chi !
  “….Cờ sao vàng của nhóm Việt minh…………..
  Lá cờ của một Đảng phái chánh trị, Đảng Cộng sản Việt nam biến thành lá cờ của toàn dân”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.