About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Chu Việt

    Tôi không đồng ý với lập luận thiển cận của ông Nguyễn Đạt Thịnh. Ông bảo “ông Gates không thấy cái manh tâm của Trung Cộng đang muốn trở thành siêu cường quân sự”. Ông không thấy Tham Mưu Trưởng QĐNDTH thú nhận rằng TQ không muốn (hay không đủ sức) chạy đua quân sự với Mỹ hay sao? Lời nói ấy hàm ý rằng Mỹ là siêu cướng quân sự duy nhất hiện nay. Cái gương tầy liếp của Liên Sô đại bại trong cuộc chạy đua dưới thời TT Regan hãy còn sờ sờ ra đó. Ông Gates không phải không thấy nhưng ông không cần quan tâm. Ông còn nhiều phía khác phài nhìn: Trung Đông, Bắc Phi, Pakistan, A phú hãn, Iraq, và nhất là diễn tiến và hệ lụy của Mùa Xuân Ả Rập. Tóm lại ông phải luôn luôn nhìn 360 độ. Lỗ châu mai là một ẩn dụ bất cập.
    Chiến thuật chống du kích (counter-insurgency) không thuộc trách nhiệm Ngũ Giác Đài. Nó thuộc tư lệnh chiến trường. Mỗi thời, mỗi nơi mổi khác. Kinh nghiệm Việt Nam không thể áp dụng tại A phú hãn. Không phải là Ngũ Giác Đài không biết cách đánh thắng. Quyết định đánh thắng là quyết định chính trị của Tổng Thống. Ở VN trước đây, quyết định đó là “đánh không cần thắng” (no-win) Theo tôi, ông Gates là một Bộ trưởng QP sáng giá nhất từ trước đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.