About the author

Related Articles

2 Comments

  1. 1

    Việt Lưu Nhân

    Tôi rất tâm đắc bài nầy,( do TS PVS). Quê nội tôi là Bạc-Liêu, ngoại là Cà-Mau.Dựa lúa miền Tây “Cò bay thẳng cánh”.Nhứt Sĩ Nhì Nông, thế mà CS biến nông dân thành dân Hạ bạc “Nhứt phá sơn lâm,Nhì đân hà bá”, bây giờ néu ai từ BL đi CM ,trên xe nhìn bên kia sông bên trái là đông ruộnglúa từ xưa lưng bán cho trời, chân đạp đất,lợi tức bởi ruông đồng chân đất cho con ăn học thành đạt, nay thành đầm lầy nuôi tôm. Nuôi không kết quả, vây tiền nhà nước cho tiền lời 10-15%, thua kèo nầy, vây tiền gầy keo khác, dân mất trắng! còn thêm nợ, dân đói phải bỏ xứ đi nơi khác tim sống, ruông lúa ngày nào, nay thành đầm lầy nước động. Muốn cải tạo đất trở lại làm luá phải một thế hệ con người. /-Đỉnh cao trí tuệ loài người phá nát quê hương.Người dân sống cảnh cơ hàn. Chỉ bọn CS sống trên đầu người dân, nhà cao, cửa rộng, dân chết mặc bây!

  2. 2

    Việt Lưu Nhân

    Tôi rất tâm đắc bài nầy,( do TS PVS). Quê nội tôi là Bạc-Liêu, ngoại là Cà-Mau.Dựa lúa miền Tây “Cò bay thẳng cánh”.Nhứt Sĩ Nhì Nông, thế mà CS biến nông dân thành dân Hạ bạc “Nhứt phá sơn lâm,Nhì đân hà bá”, bây giờ néu ai từ BL đi CM ,trên xe nhìn bên kia sông bên trái là đông ruộnglúa từ xưa lưng bán cho trời, chân đạp đất,lợi tức bởi ruông đồng chân đất cho con ăn học thành đạt, nay thành đầm lầy nuôi tôm. Nuôi không kết quả, vây tiền nhà nước cho tiền lời 10-15%, thua kèo nầy, vây tiền gầy keo khác, dân mất trắng! còn thêm nợ, dân đói phải bỏ xứ đi nơi khác tim sống, ruông lúa ngày nào, nay thành đầm lầy nước động. Muốn cải tạo đất trở lại làm luá phải một thế hệ con người. /-Đỉnh cao trí tuệ loài người phá nát quê hương.Người dân sống cảnh cơ hàn. Chỉ bọn CS sống trên đầu người dân, nhà cao, cửa rộng, dân chết mặc bây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.