About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tr. Tuệ

    Chỉ có người dân trong nước và QĐND mới giải phóng VN khỏi sự lệ thuộc của TC và phế bỏ tà thuyết cs vừa lổi thời vừa lổi Đạo, chính cha đẻ của cs và lương tri nhân loại đã khai tử nó từ lâu vì đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho loài người.
    Một khi ngườI Việt ý thức rằng hoàn cảnh VN hiện tại là do chính họ chấp nhận, dung dưỡng, an phận, góp phần, và họ phải chịu trách nhiệm trước Tổ Quốc, Đồng Bào, Ông Cha, và Con Cháu mình …..nhìn về tương lai phải thấy rằng rồi đây….con cháu mình củng chì là nô lệ cho con cháu cán bộ và đảng cs VN lẩn Tàu ……theo vết “cha truyền con nối” mà thôi.
    Chấp nhận để lại cho con cháu một gia tài như vậy thì quả tình tôi không có từ ngữ gì để nói… Nhục vớI dòng họ Tổ Tiên và quên ân vớI Tổ Quốc thì ý củng chưa đầy đủ lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.