About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Trần Việt

    ” Tư duy không thể thay đổi, trừ phi, phải bị hủy diệt”.

    Tên Nguyễn Văn An, đã từng là chủ tịch quốc hội csVN từ 2001-2006, đã từng làm trưởng ban tổ chức trung ương đảng, hắn ta đâu phải là người không biết thế nào là sai, là đúng ? giả sử hắn ta chôm được các chức tổng bí thư đảng kỳ vừa rồi, thì hắn có thực hiện được những gì nhận thấy là đúng hay không , đó mới là chuyên đáng nói. Khi đắc thắng, thì cố bắm lấy quyền lực, khi bị thất sủng, thì bất mãn, mới nói lên nhận định của mình, nào có ích lợi gì cho dân tộc ? Chúng nó, cá mè một lứa, chỉ làm khổ dân ! Cho dù là nhận xét đúng, nhưng ý muốn sửa chữa sai trái cho “đảng của ta”, cũng chỉ là muốn đảng ta tồn tại lâu đời? Chẳng lẽ dân tộc ta muốn vậy hay sao, mà còn khen chúng là đúng ? “phải bị huỷ diệt”, mới là con đường duy nhất, chúng phải đi đến, đó là công đạo vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.