About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Thanh Dũng

  Dear Admin,

  Tác giả bài này là THANH DŨNG.

  Có thể tham khảo tại đây:

  http://baotreonline.com/Article.aspx?id=4684

  Bài “Bàn cờ thế của chú Sam” nằm trong series 9 bài về Trung cộng của Tre Magazine (Dallas ,USA) trong khoảng thời gian tháng 8 đến tháng 10 năm 2010.

  Xin vui lòng điều chỉnh.

  Cám ơn.

 2. 2

  TS. LS. Lưu Nguyễn Đạt

  Thưa Tác giả Thanh Dũng/baotreonline:
  [1] Chúng tôi lấy tài liệu căn cứ vào các điện báo như Thư Viện VN Toàn Quốc, Thanh Niên Q. Nội, VietWorld, TuoiTre VHN, đăng tải bài “Bàn Cờ Thế của Chú Sam” trong tháng October 2010. Tất cả những điện báo trên đều ghi lấy nguồn từ Vietlandnews. Tất cả những cơ sở trên đều ghi “tác giả” là Nguyễn Huy Hùng.
  [2] Nay nhận được lời dẫn giải xác định bài liên hệ đã được đăng tại http://baotreonline.com/Article.aspx?id=4684, ngày 27 tháng 9 năm 2010, và tác giả là Thanh Dũng;
  [3] Chúng tôi tìm kiếm thếm nguồn gốc, nhưng Vietlandnews hoặc không đăng, hoặc đã bỏ bài “gốc” này. Nay không thấy trên mạng.
  [4] Sau khi phối kiểm nhiều mặt, nguồn, chúng tôi công nhận thấy rõ bút hiệu Thanh Dũng là tác giả của cùng tài liệu này, những đã được đăng trên http://baotreonline.com/Article.aspx?id=4684, trước cả tháng trời, so với những điện báo khác, như ghi trên;
  [5] Chúng tôi xin cảm ơn bút hiệu Nguyễn Huy Hùng và các điện báo ghi trên đã hướng dẫn chúng tôi về bài tham khảo đặc sắc này;
  [6] Cuối cùng, chúng tôi xin đa tạ tác giả Thanh Dũng đã trước tác và cung cấp một tài liệu rất có giá trị.
  [7] Chúng tôi tức khắc đính chính tên tác giả là Thanh Dũng và nguồn gốc liên hệ [baotreonLine], và mong trong tương lai gần, tác giả gửi thêm bài viết và các tài liệu liên hệ để chia sẻ với http://www.vietthuc.org, trong tinh thần hợp tác xây dựng kiến thức dân tộc.

  Trân trọng, TS.LS. Lưu Nguyễn Đạt
  http://www.vietthuc.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.