About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Dế mèn

  Những điều như TS Quốc trình bày thể hiện các đặc tính an phận, hay cầu an của người Việt, một đặc thù đáng sợ của văn hóa Việt. Chúng ta có thể gọi nét đặc thù văn hóa này là văn hóa nô dịch, hay văn hóa của những kẻ bị cai trị?

  Có thể lắm. Chúng ta chịu sự cai trị cả ngàn năm của TQ, chịu sự cai trị và ảnh hưởng của văn hóa chuyên chính phong kiến (rập khuôn theo TQ)cũng cả ngàn năm nữa. Sau đó lại chịu sự cai trị quỷ quyệt của thực dân Pháp trên 80 năm. Và rồi, cuối cùng chịu sự cai trị tồi tệ nhất (vừa quỷ quyệt ranh ma, vừa tàn ác, vừa mị dân, vừa vong bản…)cũng đã gần 70 năm. Ngần ấy thời gian, hơn 2000 năm liên tục bị nô lệ hóa, hỏi dân tộc ta không trở nên hèn thì cũng lạ!!!

  Bởi vậy, cải cách, thay đổi văn hóa mới là cái cốt lõi. Một A. Q của Lỗ Tấn thời phong kiến, so với một A. Q thời Hồ Cẩm Đào cũng chả khác nhau là mấy. Có khi A. Q thời Hồ lại còn bạc nhược, mang đậm tính nô lệ hơn. Ở VN ta cũng thế mà thôi. Có khi TS. Quốc phải viết “Nguyễn chính truyện” mới mong làm thay đổi chút gì cái văn hóa nô lệ hiện nay của người việt.

  Cần nhớ, sau thời CS, mọi cái đều trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Kể cả dân trí.

  Posted by 117.2.182.22 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
  This is added while posting a message to avoid misusing the service

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.