About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  them nguyen

  Chỉ trong một vài câu ngắn ngủi, tác giả cũng đã cho thấy tầm nhìn (vision) của mình về mục đích chính của sự hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ và CSVN, cũng như của chính quyền quân phiệt Miến Điện với nhân vật chính của Liên Minh tranh đấu cho Dân Chủ tại nước này.
  Riêng tại Việt Nam, Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia (national interests) của Hoa Kỳ, CSVN có quyền lợi của Đảng và tập đoàn cầm quyền tham ô, vô sỉ, nhân dân Việt Nam chỉ có được tự do, dân chủ, và ấm no khi toàn dân nổi dậy tự định đoạt lấy vận mệnh của mình.
  Rất chí lý!

 2. 2

  thanh nguyen

  Cám ơn bạn Đạt. Một bài bình luận xuất sắc!
  thanh nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.