About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  ĐèoChuPao

  The only constant is change.

 2. 2

  Đỗ Anh

  Đây không phải là một nhận xét cá nhân riêng biệt mà là một tình trạng xã hội do các nhà đương quyền, hoặc cố ý, hoặc vô tình tạo ra. Nếu phân tách kỹ có lẽ gỉa thuyết một đúng hơn vì muốn cải tổ tư duy, giáo dục là căn bản.
  Trong khi nền giáo dục hiện hữu tại VN lại chỉ là giáo điều lại theo một chương trình từ thời Pháp thuộc trong chính sách ngu dân. Và đây có thế là một chính sách của Nhà Nước vì nâng cao dân trí tức là gây họa chống đối giai cấp “công nông tư bản” đương quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.