About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Phạm Thượng

    Đồng bào trong và ngoài nước hảy cảnh giác Đừng nghe những gì cộng sản nói,Hảy nhìn kỷ những gì cộng sản làm.TS KERBY ANDERSON NGUYỄN đang cảnh giác chúng ta về những diển biến trong tương lai gần,mọi người hảy quan tâm và chia xẻ với bạn bè về bài trên.Thật sự tôi đả vào ra trang này rất nhiều lần,sự ngở ngàng khi đọc được bài trên làm tôi chới với và tự hỏi có phải vậy không? có thậy vậy không? sau nhiều ngày trăn trở với vấn đề này cộng thêm những bài viết của ĐẶNG CHÍ HÙNG,tôi nghỉ chuyện gì củng có thể xẩy ra đừng xem thường chúng và sự việc xẩy ra trong nước ta có đà tiến đến sự thật như bài viết trên.Xin quý vị học giả,trí thức…cho biết viễn kiến cho vấn đề này .Riêng tôi thì không có khả năng vì học vấn thô thiển kiến thức hạn hẹp trong chờ các vị cho biết ý hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.