About the author

Related Articles

3 Comments

 1. 1

  ChuSau

  Tôi hoàn toàn ủng hộ tuyên bố của Phong Trào CĐVN

 2. 2

  ChuSau

  I totally supported these amouncements from CDVN mouvement

 3. 3

  Đỗ Anh

  Nếu có được số liệu thống kê chính sác, chắc sẽ có một đa số tuyệt đối ủng hộ Phương Uyên và Nguyên Kha. Chỉ tiếc tất cả những ủng hộ không gây được một Phong Trào Uyên Phương/Nguyên Kha ngõ hầu xây dựng một thực thể đoàn kết phục vu hữu hiệu hơn cho việc tranh đấu cả tinh thần lẫn vật chất cho hai em. Hy vọng sẽ không là “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” để nếu khi cần có những hành động cụ thể và hữu hiệu, tất cả chỉ là sáo ngữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.