About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    SOCRATES

    Thật ra cho đến giờ phút nầy thì tất cả người dân trong nhửng đất nước cộng sản chỉ hiểu đại khái hai từ'”cách mạng” là cải cách cho đời sống người dân tốt hơn cả tinh thần lẩn vật chất.CSVN sử dụng hai từ nầy theo nghỉa phương Tây chứ có ai biết gì về Thang Chu.Ngòai ra, từ thời Lenin lảnh đạo đảng CSLX củng đả dùng từ tiếng Nga mà dịch sang Anh ngử class struggle, to overthow the authoritarian regime và to snatch authority.Còn CSVN củng đả sử dụng nhửng từ như: đấu tranh giai cấp-lật đổ chế độ độc tài và giành lấy chính quyền (đôi khi họ còn sử dụng từ cướp chính quyền) trong báo chí,bài hát hay tài liệu của Đảng.
    Cách nay khỏang 1 năm, nhân kỷ niệm ngày Xô Viết Nghệ Tỉnh hay Bến Tre Đồng Khởi gì đó. Có một bài báo sử dụng từ”cướp chính quyền về tay nhân dân”. Sau đó một đảng viên của một trường Đảng đả lên tiếng và yêu cầu từ nay về sau báo chí nên dùng ùừ “giành” nghe cho có vẻ chính nghỉa hơn,chứ dùng từ “cướp’ thì coi như đồng nghỉa với băng đảng cướp theo kiểu Lương Sơn Bạc hay Cờ Đen trong thời cận đại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.