About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Thanh Pham

    Tôi xin thay măt AMERICAN VIETNAMESE FOR FREEDOM (United Strength Peace with Freedom For All) chung tôi sau khi nghe đoan nói chuyện của Gia-sư Vu-quốc-Thúc gióp ý trước nhất cám-ơn Giao-sư đã bồi dưởng cho tinh thần chiên-đâu của các bạn Thanh niên có lòng yêu nước,để dân thân vào con đường cứu vang VN for FREEDOM cho VN Tư-do và Dân chủ các bạn hảy (đoc Email của tôi đã mở con đường mang đến đúng thời đêm cho các bạn)nếu các bạn còn nghi vấn hay tự-ty xin các ban lo sách đèn để sau nầy có thể hổ trợ giúp ích cho quê hương.Thân ái chào các bạn và gởi lời chào cùng tri ân đến GS mong GS liên lạc với chung tôi đê công sư trong cao trào chống CSTQ bành tuong và tạo tac cuộc chiên tranh cho nhân loai… Thanh Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.