About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    THANG TRAN

    Dù sao chúng ta cũng phải cám ơn các nhà truyền giáo đó, chúng ta tự hào có cả ngàn năm văn hiến, vậy mà phải dùng chữ tàu chữ Nôm rồi lại phải dịch lại ra tiếng Việt, ý nghĩa không bao gìơ hòan toàn chính xác, Những nhà truyền gíao chỉ mượn mẫu tự để ghi lại những phát âm của chúng ta rồi chuyển ra tiếng La tinh để họ dễ hiểu, chứ họ không có ý đồ đồng hóa tiếng Việt thành tiếng La tinh như các nước Nam Mỹ dùng ngôn ngữ Tây ban nha, như một sự tình cờ, chúng ta thấy 24 chữ cái và 5 dấu thật là tuyệt diệu, chúng ta có thể ghi lại tất cả nào chúng ta nghe một cách đơn giản, Chúng ta bị Tàu làm dân tộc chậm lại biết bao nhiêu thế kỷ. Sau 2 thế kỷ nhờ các nhà truyền giáo đem những mẫu tự đến Việt Nam, chúng ta có thể hòa nhập với các ngôn ngữ trên thế giới một cách dễ dàng, nếu còn sử dụng chữ Hán và chữ Nôm,tôi không biết làm sao để sử dụng caí keyboard này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.